1. Pitajte nas!


 2. Pošalji email
 • O nama

 • article_img
 • Puni naziv Udruge:
  „FALA“ - Udruga za promicanje socijalne osjetljivosti, zaštite i poboljšanja kvalitete života i popularizacija terapijskog i rekreativnog jahanja

  Skraćeni:
  FALA

  Reg.Br. Udruge: 21009124
  OIB Udruge: 38443365286

  Djelatnosti FALA

  Rekreativno jahanje i terapije konjima kao primarna metoda rekreacije i rehabilitacije, Poduka o sigurnosti u jahanju i upravljanju konjima, Poduka volontera o pomaganju u terapijama jahanjem i ostalim aktivnostima koja se tiču jahanja, brige i/ili rada sa konjima, Pruža stručnu pomoć osobama (djeci, mladima i dr.) s neprilagođenim oblicima ponašanja uključivanjem u rekreativno-rehabilitacijsko-edukacijske programe, u smislu kvalitetnog strukturiranja slobodnog vremena te mogućnošću bolje socijalizacije, Uvježbavanje konja za uključivanje u programe (rekreativno i rehabilitacijsko jahanje), Aktivnosti oko definiranja potreba svojih članova, prvenstveno oko organizacije pružanja informacije o zaštiti, poboljšanju zdravlja i kvalitete života obitelji i pojedinaca, Upoznavanje javnosti, državnih ustanova, nevladinih udruga, gospodarstvenika i ostalih relevantnih čimbenika koji svojim aktivnostima mogu doprinijeti postizanju ciljeva Udruge, Provodi aktivnosti na posebnom pružanju kvalitetnog poticanja poboljšanja zdravlja obiteljima oboljelih kroz pružanje rehabilitacijskih programa, Provodi aktivnosti u svim oblicima – rekreacijsko i rehabilitacijsko jahanje, pedagoško jahanje, jahanje uz nadzor i individualni pristup za sve korisnike, Organizira i sudjeluje na konjičkim priredbama demonstracijskog karaktera tkđ. za osobe sa posebnim potrebama, vezanim uz ciljeve Udruge, Organizira i održava poduke/tečajeve – savjetovanja, seminare, predavanja i dr. skupove (o rekreativnom i terapijama konjima, općenito konjima, ekologiji, kulturi i dr. ) za volontere, članove i druge zainteresirane osobe, Promiče razvijanje svijesti o potrebi očuvanja prirode (volonteri, članovi i korisnici), okoliša i kulturne baštine te o tome javno zagovara i apelira na javnost, Održava veze, surađuje s nadležnim državnim tijelima i drugim srodnim organizacijama i udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, Ostvarivanje kontakata i suradnje sa psiholozima, medicinskim i dr. stručnjacima čiji se rad zasniva na radu sa djecom, mladima i dr., osobama sa posebnim potrebama ili bez njih, te radom sa konjima, Provodi edukaciju svojih članova za kvalitetan način života u svojim obiteljima i prilagodbi u široj društvenoj zajednici, na izgradnji i razvoju civilnog društva i načinu funkcioniranja u njoj, Izdaje različite publikacije radi upoznavanja javnosti o temama s područja djelatnosti Udruge, Uspostavlja uspješnu vezu između Udruge i dr. gospodarskim subjektima radi zajedničke promocije na nacionalnom i međunarodnom planu, Promicanje udruživanja sa srodnim inozemnim institucijama putem različitih aktivnosti za promoviranje i organiziranje zbrinutog života osoba s posebnim potrebama ili bez njih, Suradnja i pomoć drugim Udrugama sličnog ili istog karaktera, vezanim uz ciljeve i djelatnosti Udruge Gospodarska djelatnost Udruge je prodaja svojih proizvoda na malo izvan prodavaonica sukladno Zakonu o trgovini.

  Javnost rada osigurava se i ostvaruje: na način utvrđen Statutom, pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvještajima, na posebnim skupovima i sastancima, putem sredstava javnog priopćavanja, putem oglasa na oglasnom prostoru, javnim prezentacijama o radu i ciljevima Udruge, na web stranicama Udruge te na druge prikladne načine.

  Članstvo u Udruzi može biti: Redovito- članovi koji aktivno sudjeluju u radu Udruge te plaćaju članarinu Pridruženo- svaka osoba koja je suglasna sa ciljevima, vizijom i Statutom Udruge, a u radu Udruge sudjeluje povremeno, bez prava glasa u Skupštini te plaća članarinu Počasno- osobe koje su osobito pridonijele razvoju Udruge, bez prava glasa u Skupštini, ne plaćaju članarinu. Pristupnicu za članstvo možete zatražiti putem e-maila Udruge: fala@fala.hr

  Statut Udruge FALA usklađen je Zakonom o Udrugama (NN 74/2014) FALA je redistrinana u Registru Udruga Republike Hrvatske
  *javni podaci o Udrugama- link: https://registri.uprava.hr

  Nastali smo iz snova i ideja, iz stalnog osjećaja da nešto možemo promijeniti, na nešto možda utjecati, da još puno toga moramo naučiti i da ono što volimo možemo, želimo i trebamo živjeti. Nastali smo od volontera, dugogodišnjih jahača i zaljubljenika u konje, a postali smo ime FALA – Hvala. Na taj način, imenom, odajući počast svim našim Učiteljima: ljudima, konjima, prirodi, našim životima, svima koji su bili, koji su tu i onima koji će doći, svim situacijama i trenucima koji će nas u buduće kreirati i mijenjati te na taj način omogućiti svima oko nas bolji, sretniji i zdraviji život. Osnovni cilj Udruge jest pružanje izravne pomoći djeci, mladima i odraslima sa posebnim potrebama (urođenim ili stečenim), djeci i mladima sa problemima u ponašanju i ostalima. Uz precizno osmišljene programe, edukaciju, radionice i ostale aktivnosti potpomaže se njihovo uključivanje u širu zajednicu te utječe na poboljšanje kvalitete života svih naših korisnika kako terapijskog tako i rekreativnog jahanja.
  U našem “svijetu“ konji nisu “alat“ uz pomoć kojega postižemo svoje ciljeve, u našem “svijetu“ konji su bića ravnopravna nama svojim fizičkim, ali isto tako “psihičkim“ potrebama, kao uostalom i sva živa bića oko nas. Svu ljubav, njegu i znanje koje im moramo pružiti, oni nam vraćaju spoznajom o onome što jesmo i onome što bismo mogli postati. Ako mi njih ne razočaramo, oni sigurno nas neće nikada. Udruga svoj rad temelji na: poštovanju i ljubavi prema čovjeku i konju, svim živim bićima bez obzira na vrstu, kulturnu pripadnost, spol i dob.