PROGRAM TERAPIJA KONJIMA

Udruga Fala terapije konjima izvodi od osnutka Udruge. Terapeuti, voditelji i volonteri koji izvode terapije konjima su osobe sa velikim iskustvom i posebnim edukacijama koje uključuju edukacije o odnosu i radu sa konjima i odnosu i radu sa korisnicima raznolike dobi i oštećenja. Terapije konjima provodimo kroz individualne pristupe problemima i oštećenjima korisnika. Terapije konjima ponekad ne uključuju jahanje, već se provode uz ili putem edukacijskih radionica o odnosu prema konjima i radu sa njima, a uključuju teoretski i praktični program.

Namijenjene su djeci (od 4 godine uz suglasnost roditelja), mladima (iznad 16 godina ne treba priložiti suglasnost roditelja) i odraslima (ovisno o tipu terapija) sa posebnim potrebama ili poremećajima:

ADHD sindrom
Autizam
Down syndrom
Govorne poteškoće
Lakši psihički poremećaji
Emocionalne poteškoće
Gluhe i nagluhe osobe
Slijepim i slabovidnim osobama
Osobama sa privremenim oštećenjima
* Ostala oštećenja …

 

*Prije uključivanja u terapije provodi se informativni razgovor voditelja terapija i korisnika o dosadašnjim iskustvima terapija konjima (ako ih je bilo), informacijama o povijesti oboljenja, očekivanjima korisnika i ostalo. Terapije se sa maloljetnim osobama, isključivo održavaju u manježu uz stručni nadzor voditelja programa, uz 1 vodiča konja te 1 ili 2 osobe kao pratnja (volonteri udruge ili roditelj), ovisno o potrebama korisnika/ce o čemu odlučuje voditelj terapija.

Provodimo: 1. Terapijsko jahanje   2. Terapije konjima

1. Terapijsko jahanje: vaše dijete uči jašiti sukladno svojim mogućnostima, odnosno, program je prilagođen vještini jahanja obzirom na oštećenje osobe
2. Terapije konjima: terapije se prilagođavaju osobi te često obuhvaćaju niz različitih pristupa prilagođenih potrebama i mogućnostima korisnika.   Određene terapije- terapije konjima  (mladi i odrasli do 75 kg) mogu se izvoditi u dvorišnom prostoru ili okolici, a ne uključuju jahanje.
*Predviđeno trajanje pojedine terapije traje 45 min, ovisno o koncentraciji i mogućnostima korisnika, a provode se kontinuirano minimalno 4 x mjesečno (4 termina) – za članove.

Na e-mailove Udruge info@fala.hr ili fala@fala.hr ili  u radni prostor udruge,  potrebno je poslati ili donijeti: 1. Prijavnicu za terapije konjima – PRIJAVNICA, 2. Priložiti povijest bolesti, 3. Priložiti preporuku liječnika za terapijsko jahanje ili terapije konjima. Nakon zaprimljene dokumentacije te nakon konzultacija sa terapeutkinjom, dogovaramo prvi probni sat kako bismo preporučili najbolju opciju za vaše dijete, odnosno, korisnika terapija.

* * *

Program terapija izvodi se minimalno 4x mjesečno u grupama po 3 korisnika.

1 sat terapija = 45 minuta

*1 korisnik – 4 terapije mjesečno, uključena mj. članarina (osiguran termin, konj, terapeut i 1-2 osobe/pratnje ovisno o potrebi) = 700,00 kn/92.61 eur (redovni program)

*1 terapija pojedinačno/jedan termin/45 min – niste član udruge = 200,00 kn/ 26.46 eur (dolazite po potrebi ili kada želite, uz prethodnu najavu i rezervaciju termina- rezervirate konja, terapeuta i 2  osobe/pratnje/volontera)

Svi  programi isključuju:  mogućnost blok satova (2×45 min.) 

Cijene terapija su isljučivo donacijske!

Voditeljica programa terapija: Jelena Krmpotić + educirani volonteri udruge

Molimo da se prethodno educirate  i raspitate o terapijskom jahanju ili terapijama konjima! Za sve informacije možete nas kontaktirati u Udruzi, putem mobitela 098/ 198 3848 (pon ne radimo), kontakt obrasca na web stranici ili na e – mail udruge info@fala.hr

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje


Posljednje vijesti