DONACIJE

Sponzorstva i donacije

“Obrazovanje uma bez obrazovanja srca uopće nije obrazovanje” Aristotel.
Ovaj citat ukratko opisuje ono što mi radimo. Konji  su naši učitelji, istinski pedagozi. U FALI radimo sa srcem, tako što druge učimo da koriste isto!
Udruga svoj rad temelji na: poštovanju i ljubavi prema čovjeku i konju, svim živim bićima bez obzira na vrstu, kulturnu pripadnost, spol i dob. Ukoliko nam želite pomoći u našim nastojanjima i trudu, pa čak  i najmanja donacija može učiniti čuda. FALA je  samoodrživa neprofitna  Udruga u kojoj nema zaposlenih osoba. Održavamo se od donacija građana koji podržavaju naša stremljenja, programe i projekte!


Pridružite nam se i pomozite nam u našim nastojanjima daljnjeg pružanja usluga, kako najmanjima i najpotrebitijima tako onima koji u zelenilu ispod zagrebačkog Sljemena dolaze pronaći sidro koje im pomaže u prevladavanju svakodnevnih poteškoća ili pronalaze mnoge druge dobrobiti za psihofizičko zdravlje! Posjetite nas!


 Donacija i sponzorstvo dva su različita pojma. Naime, pojam donacije nije reguliran pozitivnim pravnim propisima kao takav. Najbliži, a regulirani pojam je pojam darovanja kojeg definira Zakon o obveznim odnosima Narodne novine 35/05, 41/08, 125/11 u  članku 479: „Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati.“

“Donacija može biti u novcu, stvarima ili uslugama. Za donatora (darovatelja) ona predstavlja trošak (izdatak) koji, u smislu Zakona o porezu na dobit (Narodne novine 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12) može biti i porezno priznati rashod ako je učinjena. Članak 7. stavak 7. Zakona o porezu na dobit regulira da trošak darovanja može biti porezno priznati rashod ako zadovolji uvjet da se radi o davanju u naravi ili novcu, da je učinjeno u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako je veće od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi financiranja posebnih programa i akcija. S druge strane, sponzoriranje se odnosi na davanje „novčanih ili drugih sredstava (dobara ili usluga) za održavanje određenih javnih priredbi (umjetničkih, kulturnih, zabavnih, sportskih) ili potporu nekim institucijama, udrugama, društvima (kazališta, sportski klubovi) ili potporu određenim akcijama i projektima (festivali, turniri, knjige) ili potporu poznatim osobama (sportašima, pjevačima). Za uzvrat sponzor ima pravo na promidžbu (reklamu) vlastite tvrtke ili proizvoda, kao primjerice: navođenje imena sponzora u oglasima, na reklamnim panoima na priredbama, na sportskim dresovima, u pisanim materijalima, u knjigama i zbornicima radova i sl.“[1]Sponzoru se takav trošak prema Zakonu o porezu na dobit priznaje u potpunosti (trošak promidžbe) i nema nikakve veze sa tretmanom troška donacije.”—> LINK<— ❤️

 Udruga FALA osnovana je 2011.g. Aktivna je 365 dana godišnje. Naše životinje, ne poznaju blagdane, godišnje odmore, loše ili dobro vrijeme, ne razumiju naš trud u vezi održavanja njihovih svakodnevnih osnovnih potreba. Oni (naši konji) jednostano moraju imati ispunjene sve uvjete kako bi mogli sudjelovati kao zdrava, sita i zadovoljna bića u svim programima u kojima se koriste, mi volimo reći, rade.
Rad Udruge sa korisnicima još uvijek je ograničen radnim uvjetima (nemamo natkriven manjež radni prostor 40×20 m za korisnike i konje), pa tako u jesen, zimu i proljeće ako je kišno ili previše hladno radimo sa manjim ili malim brojem korisnika. To ujedno donosi ponekad duge pauze ili jednostavno, manjak sredstava koje ulažemo u prehranu životinja na imanju, njihovo zdravlje i općenito održavanje, kako njih pa tako i ostale mreže resursa udruge.

2022.-2023.g. – zahvaljujemo tvrtki OIKON d.o.o. od ❤️  na sponzorstvu i cjelogodišnjoj podršci ❤️

Pročitajte više o Udruzi FALA ovdje —> preuzmite PDF dokument INFORMACIJA ZA DONATORE ili nam se javite na e -mail: info@fala.hr

Hvala od srca ❤️ !


Posljednje vijesti