JAHANJA i PRAVILA PONAŠANJA

U Fala možete: sudjelovati u programima terapijskog jahanja, učiti jahati i rekreirati se, jahati ako imate već prethodno znanje i koristiti FALA konje, poboljšati vaše trenutno poznavanje jahače vještine, otići na teren, educirati se, proslaviti važne evente itd., no najvažnije je to što ćete se susretati sa raznolikim pristupima jahanju i opremi konja što će vam donijeti poseban i drugačiji uvid u vještine jahanja i rada sa konjima. Iznimna pozornost posvećuje se njegovanju jahače etike, odnosu spram životinja te učenju jahanja uz individualizirani pristup svakoj osobi koja želi ući u svijet plemenitosti i dostojanstva putem koji prvenstveno uvjetuje vlastite promjene.
Za korisnike, članove i volontere udruge osigurani su svi sigurnosni i radni uvjeti  odgovornog boravka u ranim prostorima Udruge FALA.

Iznimno je važno pri boravku u Udruzi ili njezinoj okolici pridržavati se Štalskog reda i Pravila ponašanja. Osnovna pravila ponašanja svakako uključuju: prilagođenu brzinu kretanja automobilima na prostoru, ne prilaženje konjima bez pitanja, održavanje reda i mira u prisutnosti konja naročito pri održavanju Terapijskih idr. programa udruge u radnom prostoru konja (manježu), održavanje i brigu o čistoći radnih prostora uže ili šire okolice udruge. ZABRANJENO je: bacanje i navažanje smeća, stakla i ostalih štetnih ili opasnih sadržaja, paljenje ili spaljivanje bilo kakvog sadržaja izvan prostora koji za to NIJE dozvoljen ili predviđen. FALA se nalazi u PP Medvednica, zaštićenom zelenom pojasu tako da je izuzetno važno uz poštivanje ovih osnovnih pravila, sudjelovati pri prevenciji štete (ozbiljne ozljede ljudi i konja ili drugih životinja, nekontrolirani požari koji mogu uništiti šumu, objekte, ozlijediti ili usmrtiti životinje Udruge  itd.) i promovirati siguran i bezbrižan boravak SVIH korisnika ovog zelenog prostora, najčešće djece i životinja. Za sav otpad u FALI predviđeni su elementi za odlaganje otpada (nalaze se u radnom prostoru udruge), pri čemu se otpad odvaja ovisno o pravilima –>LINK. Otpad iz udruge ili njezinog okoliša (uključujući sanaciju užeg ili šireg prostora nakon oluja itd.), isključivo odnose i uklanjaju članovi ili volonteri Udruge te zainteresirani građani – na tome im zahvaljujemo od ❤️

❤️ Hvala na dosadašnjoj brizi i svakodnevnom angažmanu svim našim korisnicima, članovima i volonterima koji dugi niz (12) godina vode brigu, održavaju radne prostore i okoliš udruge, a često se priključuju akcijama čišćenja Parka Prirode u kojem se nalazimo,  u suradnji sa ostalim institucijama npr:–> LINK PP Medvednica ❤️

*Svim “jednokratnim”  korisnicima bližeg ili šireg okoliša udruge upućujemo  MOLBU da se pridržavaju iznad napisanog na što će prilikom nedozvoljenih aktivnosti biti upozoreni i/ili prijavljeni nadležnim institucijama koje se brinu o čistoći prostora i/ili sigurnosti svih stanovnika Grada Zagreba*


Više o našim aktivnostima pročitajte na ovim linkovima:

JAHANJE
APK (aktivnosti uz pomoć konja) + TJ
“KLINCOŠKOLICE” – PROGRAM ZA NAJMLAĐE
PROJEKTI
EDUKACIJA O KONJARSTVU