PROJEKTI

Udruga FALA svake godine provodi niz zanimljivih projekata koje možete koristiti povremeno, educirati se i zabaviti.


 “Vjetar u nama” 

„Vjetar u nama“ je projekt koji podržava strateške ciljeve Nacionalnog razvoja i Grada Zagreba: zdrav, aktivan i kvalitetan život , razvoj ljudskih potencijala i unapređivanje kvalitete života. Projekt je namijenjen mladima od 15 do 30 godina.
Radionice se održavaju od: 16. 5. 2022. – 4. 12. 2022.
Mladima će osigurati mogućnost zdravog, aktivnog i kvalitetnog boravka u prirodi uz interakciju sa konjima. Uz ciljeve i aktivnosti ovog projekta mladima  se omogućuje: veća mogućnost bivanja u prirodi tijekom cijele godine, educirati će se uz teoriju i iskustvo podjednako, steći će veću sigurnost u sebe i svoje postupke, višu svijest o odgovornosti te bolju svijest o tuđim potrebama i mogućnostima, ojačati će i poboljšati međuljudske odnose i veze. Boraveći u prirodi, uz educirane voditelje, volontere udruge i konje, korisnici će postati uz fizičke aktivnosti zdraviji i izdržljiviji, lakše će podnositi svakodnevne zadatke zbog ujedno rekreativnog, terapeutskog  i opuštajućeg elementa boravka na imanju, postizanjem vlastitih ciljeva i izvršavanjem zadataka više će cijeniti svoje mogućnosti i uskladiti ih sa trenutnim potrebama. Steći će znanja i iskustva koja su svakodnevno, rijetko ili nikako dostupna (edukacije o konjima i konjarstvu) ovisno o imovinskom stanju ili drugim faktorima, doći će do bolje socijalizacije korisnika, veće izgradnje samopouzdanja, povećanja koncentracija i usmjerenosti na cilj ili ciljeve, povećanja kreativnosti  te širenje njihovih osobnih interesa, povećanja osjećaja skrbi za drugoga i emocionalno-moralne komponente shvaćanja osobne odgovornosti, povećane suradnje i povezanosti korisnika u lokalnoj zajednici . Grupne radionice.
Informacije na 098 198 38 48 ili na e-mail: info@fala.hr 

Radionice su za  korisnike BESPLATNE!

Projekt je financiran putem  Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba u 2022. godini 


 “Razvoj uz pomoć konja” 

Projekt je namijenjen djeci od 8 godina i  mladima od 15 do 30 godina.
Radionice se održavaju od: 20. 4. 2022. – 20. 11. 2022.
P
roblematika:
Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nasilje definira kao “namjerno korištenje fizičke snage i moći prijetnjom ili akcijom prema samome sebi, prema drugoj osobi, prema grupi ljudi ili čitavoj zajednici”. FALA je kreirala projekt koji će svojim aktivnostima doprinijeti previnciji neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih.
Korisnicima projekta “Razvoj uz pomoć konja” nudi se sistematiziran model komunikacije sa prirodom i konjima što uključuje: učenje osnovnih teorija o ponašanju konja sa ljudima te osnovne informacije o njihovom međusobnom ponašanju, prepoznavanja znakova komunikacije kod konja i promatranje njihovog ponašanja unutar „krda“ što se često reflektira na nas kao sudionike u komunikaciji. Uče neagresivne metode komunikacije i rada sa životinjama uz obvezne aktivnosti oko i sa konjima te koristiti sve alate koji su za to potrebni. Ostvarivanjem ciljeva projekta, dati će se podrška prevenciji neprihvatljivog ponašanja obrazovnim institucijama (školama, fakultetima i dr.). Komunikacija sa životinjama smiruje, fokusira, uči nas prihvaćanju međusobnih razlika. Projekt promiče zdravlje i aktivan život djece i mladih. Uključiti će djecu u rekreacijski program sa ciljem prevencije neprihvatljivog ponašanja. Grupne radionice.
Informacije na 098 198 38 48 ili na e-mail: info@fala.hr 

Projekt nije pronašao podršku u Uredu za socijalnu  zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe sa invaliditetom u 2022. godini od Grada Zagreba. Projekt je ocijenjen sa 82.5 boda.


PermaKonjTura – FALA i Zeleni klik!

Projekt je namijenjen djeci od 8 godina i  mladima od 15 do 30 godina.
Radionice se održavaju od: 1. 4. 2022. – 31. 12. 2022.
Udruga Fala i partnerska organizacija Zeleni klik! izgradile su zajedničko djelovanje zbog međusobnog osnaživanja i pružanja zaokružene socijalne usluge za korisnike, pripadnike ranjivih skupina: djece i mladih u riziku od siromaštva, osoba s intelektualnim teškoćama ili tjelesnim oštećenjima, kao i drugim ranjivim skupinama s kojima samostalno imaju višegodišnje iskustvo rada na svom području djelovanja. Udruge s višegodišnjim iskustvom u radu s ranjivim skupinama, osobito djecom i mladima, odlučile su zajedno izgraditi snažnu podršku za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi i one u riziku od siromaštva i isključenosti. Time se šalje jasna poruka korisnicima i javnosti da samo uz suradnju i međusobnu podršku možemo graditi održive i otporne ljudske zajednice koje brinu o svojim najranjivijim pojedincima. Radionice uključuju praktičnu edukaciju o različitim temama s područja permakulture (bioraznolikost, malčiranje, vrtlarenje bez motike, održivo korištenje resursa u vrtu, dobrih i loših vrtnih susjedi, polikultura, trajnice u vrtu i dr.), a aktivnosti će uvijek isticati važnost različitosti kakva se potiče u prirodi. Aktivnosti uključuju rad s terapijskim konjima, kao i drugim životinjama na farmi, a pridonose započetom terapeutskom učinku i dodatno ga pojačavaju, osnažuju i podižu samopouzdanje i samopoštovanje kroz boravak uz moćne i plemenite životinje. Grupne radionice.
Informacije na 098 198 38 48 ili na e-mail: info@fala.hr 

Projekt nije pronašao podršku u uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe sa invaliditetom u 2022. godini od Grada Zagreba.  Projekt je ocijenjen sa 74 boda.  Projekt će se izvoditi samostalno u suradnji sa partnerom Zeleni klik!


“Boravak – škola u šumi” 

“Boravak – škola u šumi”  provodi se od 2012.g. u suradnji sa vrtićima, školama, fakultetima itd. Broj polaznika je ograničen do 25 korisnika (1 grupa ili razred). U zelenilu okruženi životinjama, pod budnim okom teta, učitelja, roditelja, članova i volontera udruge, djeca će upoznati konje i rad Udruge kroz kratko i zanimljivo predavanje, hraniti i čistiti konje, družiti se sa njima, odvesti ih u šetnju. Program ne uključuje jahanje. Druženje traje 2×45 min (2 školska sata). Program je prilagođen djeci i mladima sa oštećenjima.
Minimalna donacija po korisniku za ovaj projekt iznosi= 12 EURO

Za sve informacije možete nas kontaktirati u Udruzi, putem mobitela 098/ 198 3848, kontakt obrasca na web stranici ili na e – mail udruge info@fala.hr

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje


 “Samoniklo bilje, ljudi i konji” 

 Temeljem predavanja i radionica nastao je jedinstveni priručnik “Samoniklo, bilje, ljudi i konji” koji donosi pregršt informacija o konjima, samoniklom i endemskom bilju kontinentalne Hrvatske, recepte Sv. Hildegarde, mjesečev kalendar itd.

Priručnik: “Samoniklo bilje, ljudi i konji” izdanje 2018. godine, tvrdi uvez, 126 stranica u boji, šarolikog i zanimljivog dizajna, nakladnik Selman d.o.o., ISBN 978-953-7881-13-9 , izrađen je uz financijsku podršku Grada Zagreba, možete ga naručiti uz  donaciju

Za sve informacije možete nas kontaktirati u Udruzi, putem mobitela 098/ 198 3848, kontakt obrasca na web stranici ili na e – mail udruge info@fala.hr


Ostali projekti

Često u suradnji sa partnerima osmišljavamo projekte o kojima ćete biti na vrijeme obaviješteni!  Pratite nas 😀


Posljednje vijesti