FALA VOLONTERI

ŠTO JE VOLONTIRANJE?

Volonterstvo (dobrovoljni/dragovoljni rad) jedan je od kamena temeljaca civilnog društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude.
U FALI o konjima brinemo 365 dana u godini, oni se ne mogu “ugasiti” kada je nama hladno, loše vrijeme ili prevruće. Svakodnevno ih se čisti, nadgleda i prati, trenira i biva sa njima jer su oni živa bića sa cjelodnevnim i individualnim potrebama, koja nam pomažu kreirati skladan i uravnotežen svijet međusobne suradnje, ljubavi  i pomoći. Nihova uloga je nezamjenjiva u provedbama svih naših aktivnosti koje su namijenjene korisnicima raznolikih potreba i afiniteta, a one ponajprije uključuju rad sa djecom i mladima.

❤️ Opća deklaracija o volonterstvu 

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Volontirati se može u različitim granama koje nisu isključivo vezane uz vlastitu struku, a volontiranje doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja. Zakon o volonterstvu prepoznaje i definira volontiranje kao „dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit bez potraživanja imovinske koristi“. Jedini preduvjet za volontiranje je dobra volja; volontiranje ne poznaje gornju dobnu granicu, status (ne)zaposlenosti, spol, akademski stupanj i sl.

❤️ Motivacija za volontiranje nalazi se u samim volonterima/kama ❤️

Ono što je zajedničko svim volonterima jest:
ISKRENOST u želji za pomaganjem
• OSJETLJIVOST za vrstu i način rada organizacije u kojoj se volontira
• ODGOVORNOST za zadatak koji se prihvati
• POŠTOVANJE privatnosti organizacije i njezinih članova
• STRPLJENJE u odnosu prema drugim članovima, volonterima, zaposlenicima
• SPOSOBNOST prihvaćanja prilike za pružanjem pomoći
• SURADNJA i volja u poštovanju individualnih razlika

Volontiranje je, kao dobrovoljna aktivnost, prije svega sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije i temeljno obilježje demokracije. Osim toga, volonterstvo u sebi sadrži potencijal izgradnje suosjećanja i solidarnosti s drugima i drugačijima.

Na 16. konferenciji IAVE 2001.g.  usvojena je ❤️Univerzalna deklaracija o volontiranju.
Deklaracija ističe volontiranje kao kamen temeljac civilnog društva. Ono, ističe se, oživotvoruje najplemenitije aspiracije ljudske vrste – težnju prema miru, slobodi, mogućnosti, sigurnosti i pravdi za sve ljude. U eri globalizacije i stalne mijene, svijet postaje međuzavisniji i složeniji te volontiranje – individualno ili grupno – predstavlja put kroz koji vrijednosti zajednice, brige i solidarnosti mogu biti podržane i osnažene, a pojedinci mogu ostvariti svoja prava i odgovornosti kao članovi zajednice …  ❤️ učeći kroz cijeli život ❤️


Sukladno 12 godišnjem radu sa volonterima, kreiranju volonterskih i dr. aktivnosti te programa namijenjenih raznim afinitetima korisnika volonterskih aktivnosti, 11 godišnjoj suradnji sa VCZ , našim dosadašnjim iskustvima i vremenu koje posvećujemo razvoju specifičnih vještina volontera u nastavku pročitajte Uvjete za volontiranje u udruzi FALA.

Uvjeti za volontiranje u FALI su:

* Sukladno potrebama udruge dostupni su različiti programi

* Obavezni su dolasci min. 2x tjedno u obje smjene i vikendima ukoliko su potrebne edukacije, druga opcija je pridruženo članstvo ukoliko je nemoguće dolaziti 2x tjedno

* Prijavnica za volontiranje, Izjava o prihvaćanju odgovornosti
– dokumente: a) šaljete ispunjene i skenirane na e-mail FALA, b) donosite na 1 sastanak u Udrugu, c) podižete i ispunajavate u Udruzi

* Prihvaćanje uvjeta volontiranja u FALI

* Ugovor o volontiranju <– dugotrajno volontiranje (potpisuje se nakon usvajanja pravila i uvjeta o vol. u FALA)

* Osjećaj ljubavi i odgovornosti prema ljudima i životinjama, razvijena radna etika i usvojena osnovna pravila ponašanja

* VAŽNO *
*
Iznimna pozornost  posvećuje se DUGOTRAJNOM volontiranju u kojem je naglašen odnos i sudjelovanje pri radu  sa djecom (zdravom ili sa poteškoćama), učenju načina rada sa ljudima i konjima, ističe se iznimna svakodnevna ODGOVORNOST spram ljudi i životinja. Volontiranje u aktivnostima koja uključuju ranjive skupine i konje izuzetno je odgovorno i zahtjevno, te uključuje specifična znanja i afinitete svakog pojedinog volontera. Kod volontiranja kojim se pružaju usluge ranjivim skupinama – djeci, osobama s invaliditetom, starijim, nemoćnim i bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti OBAVEZNO je donijeti ili poslati e-mailom:
–>LINK  Izvadak iz kaznene evidencije (Posebno uvjerenje za fizičku osobu, 3a obrazac)

* Napredak, odnosno usvajanje znanja i vještina je individualno te ponajprije ovisi o osobi (volonteru) koja se uključila u neki od volonterskih programa, prvenstveno osobnom vremenu odvojenom za dugotrajno (dugoročno) volontiranje.
Osobe sa “terenskim” iskustvom iz drugih subjekata (udruga, konjičkih klubova itd) koje se prijavljuju u naše programe volontiranja prolaze OBAVEZNU provjeru znanja iz područja za koje se prijavljuju kako bi ih se moglo uvesti u  napredne modele volontiranja ili pridruženog članstva (veća odgovornost i ovlaštenja pri radu sa ljudima i konjima), ako pokažu napredno znanje materije i nisu im potrebne osnovne edukacije. Pri prijavi putem e-maila ili mob. OBAVEZNO je naglasiti da li imate vol. iskustva u radu sa ljudima i konjima i gdje ste ih stekli. Ukoliko se prijavljujete putem e-maila, pozitivno je priložiti dokaz o prethodnim iskustvima (fotografije, drugi dokument) ili pri prvom dolasku ponijeti volontersku knjižicu ispunjenu od subjekta u kojem ste stekli prethodna iskustva.
Provjera znanja –> LINK

* U FALA možete KRATKOROČNO volontirati u drugim aktivnostima koje nisu nužno “terenskog” karaktera. Odnose se na kratkoročna sudjelovanja u drugim programima (aktivnostima) ili potrebama udruge.  Ti programi su najčešće oglašeni na stranicama VCZ (partner FALA) –> LINK , putem društvenih mreža ili na ovoj web stranici.

Studenti koji žele ispuniti kvotu od 10 sati volontiranja zbog fakultetskog programa (seminara, pisanog rada, satnice i ost.) spadaju u KRATKOROČNO volontiranje. U prijavi moraju navesti razlog volontiranja, obrazovnu ustanovu u kojoj sudiraju, predmet studija te namjeru (pisanje rada i sl.) koji se po završetku, a prije predaje fakultetu šalju na uvid Predsjedništvu udruge. Razlog kratkoročnom volontiranju u FALA: “Meni treba za faks!” nije prihvatljiv! U Prijavnici je obavezno istaknuti namjeru i način volontiranja. U slučaju volontiranja sa ranjivim skupinama OBAVEZNO je poslati na e-mail volonteri@fala.hr ili donijeti u Udrugu Izvadak iz kaznene evidencije, te  donijeti i predati volontersku knjižicu.

* Za sve volontere koji su izabrali DUGOTRAJNI oblik volontiranja (nove ili napredne) omogućena su sudjelovanja u osnovnim ili naprednim edukacijskim radionicama koje FALA provodi samostalno, u suradnji sa partnerima ili vanjskim suradnicima. Ovisno o modelu edukacija i njihovoj namjeni one su za aktivne (redovne), napredne volontere (volontiranje 2x tjedno) i pridružene članove FALA  besplatne ili uz donacijski iznos ukoliko je potreban za provedbu radionica (programi partnera ili vanjskih suradnika).

O svakom volonteru vodi se evidencija (broj vol. sati, aktivnosti, edukacije) sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka . Svake godine se MDOMPS-u (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike) predaje Izvješće organizatora volontiranja.

Volonteri mogu postati: pridruženi ili redovni članovi –> LINK

Volonterske knjižice možete besplatno podići u VCZ – Volonterski centar Zagreb, Ilica 29, 10 000 Zagreb.
Česta pitanja o volontiranju –> LINK  ❤️


Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati u FALA , popratiti naše volonterske programe na VCZ-u  ili nam se javiti putem e-maila: volonteri@fala.hr

 * * *


Posljednje vijesti