PROGRAM “KLINCOŠKOLICE“

Namijenjen je: djeca od 6-9 god
Održavanje: nedjeljama ujutro
1-2 grupe/min. 2 korisnika po grupi, max. 6 korisnika po grupi

Program “Klincoškolice” namijenjen je dugoročnom napretku svakog pojedinog djeteta, a usmjeren je na pedagošku komponentu aktivnosti uz konje. Nakon savladavanja osnova u odnosu sa konjima (teoretske i praktične osnove), djeca se postupno uvode u ozbiljniji dio praktičnih vježbi i iskustava,  koje donose mnoštvo zabavnih trenutaka prilagođenih grupi,  njihovoj dobi ali i individualnim kapacitetima pojedinačno. U ovom programu djeca, prilagođenim grupnim i individualnim  tempom uče sve o konjima, alatima, opremi konja, uče percipirati i prihvaćati razlike u odnosu konja i njih samih u grupi (timska suradnja), savladavaju početne prepreke prilikom vođenja i jahanja konja.  To uključuje raznolike pedagoško-kreativne modele rada, video i dr. prezentacije, kreativne tematske radionice, pomno osmišljene aktivnosti u prirodi i ostalo što će djeci pomoći pri savladavanju procesa koji nisu jednostavni čak, odraslim ljudima. Zato ovaj program nudi dugoročnu strategiju edukativnog pristupa i sadržaja, pomno planiranje aktivnosti i maksimalno individualni pristup svakom djetetu i grupi. U ovom programu mogu sudjelovati  djeca od 6 – 9 godina u jednoj ili više grupa. Jednu grupu najčešće kreiramo do šestero (6) djece, ali uz procjenu voditelja/ce u  jednoj grupi može biti i više djece (dinamika grupe).

VIŠE O PROGRAMU–> KLINCOŠKOLICE

Program izvode i ostali konji u udruzi što ovisi o procjeni voditelja programa, grupnoj interakciji, pojedinačnim afinitetima i napretku svakog djeteta. Uz voditelja i izvoditelje programa vaša djeca će uz sigurno vodstvo, mirne konje i zabavu, osvajati nepregledne mogućnosti bivanja u prirodi uz konje i ostale životinje na imanju.

Pogledajte kratki video ❤️VIDEO❤️

*volonteri – u navedenoj aktivnosti sudjeluju volonterike koji su educirani u FALA. Osobe su sa višegodišnjim iskustvom u radu sa korisnicima – djecom i mladima. Posebno su educirani za rad sa konjima. Svi vol. uključeni u iznad navedenu aktivnost, prolaze obavezne provjere znanja (teorija + praksa) više puta godišnje.*Za sve informacije možete nas kontaktirati u Udruzi, putem mobitela 098/ 198 3848 ili na e – mail udruge info@fala.hr
Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje