FALA TIM

FALA je nastala smo od dugogodišnjih jahača i zaljubljenika u konje. Naša znanja i kompetencije sežu desetljećima unazad. Redovni članovi i osnivači udruge već dugi niz godina upravljaju udrugom uz pomoć  volontera kojima se redovito omogućuju edukacije, ovisno o osnovnom iskustvu. Ponosni smo na naša prijateljstva. Fala posjeduje 14 životinja pa se naše aktivnosti protežu na svih 365 dana u godini.

Ono što je važno jest da naši četveronožni partneri i prijatelji budu dobro te da poštujemo njihove potrebe. Ovaj iznimno zahtjevan “mehanizam” iziskuje veliki trud onih koji upravljaju i sudjeluju u svakodnevnom funkcioniranju Udruge. U sve aktivnosti, programe i projekte udruge uključeno je 6 educiranih i mirnih konja.  Svi članovi i volonteri udruge doprinose svakodnevnim aktivnostima koje poboljšavaju i redovito održavaju sustav koji podržava raznolike korisničke potrebe, komuniciraju sa zajednicom (Mjesni odbori, Gradska četvrt i ostali gradski ili državni subjekti), prenose i usvajaju podatke, podnose izvješćao svom radu državnim institucijama, kreiraju projekte i programe, aktivno komuniciraju sa medijima i/ili donatorima i sponzorima i ostalo.

Mogućnosti sudjeovanja u radu udruge su:

REDOVNO ČLANSTVO
O prijemu u redovno članstvo Udruge odlučuje Predsjedništvo na prijedlog Predsjednika/ice temeljem zahtjeva za prijem u redovno članstvo. Redovnim članom može postati ona osoba koja potpiše pristupnicu te  time prihvati odredbe Statuta. Redovni članovi mogu biti one osobe koje su prihvatile odredbe Statuta FALA i aktivno sudjeluju u radu Udruge. Kontinuirano (redovno) doprinose njezinim aktivnostima i napretku udruge u zajednici. Redovni član može  postati  pridruženi  član  na  vlastiti  zahtjev  ili  po  pismenom  prijedlogu člana  Predsjedništva ukoliko u  razdoblju  od  6  mjeseci  ne sudjeluje  aktivno  u radu Udruge.

PRIDRUŽENO ČLANSTVO
Pridruženi član Udruge može postati svaka osoba koja je suglasna sa ciljevima, vizijom i Statutom Udruge, a u radu Udruge sudjeluje povremeno, koja dostavi zahtjev (pismeno ili usmeno) za upis u članstvo te potpisom pristupnice izvrši plaćanje članarine. Pridruženi članovi plaćaju članarinu koju određuje Predsjedništvo Udruge za tekuću godinu. Pridruženi i počasni članovi sudjeluju u radu Udruge, ali bez prava glasa u Skupštini.

POČASNO ČLANSTVO
Počasni član Udruge može postati svaka pravna i fizička osoba na vlastiti zahtjev i prijedlog predsjednika/ce i Predsjedništva. Počasni članovi su osobe koje su osobito pridonijele razvoju Udruge. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

VOLONTIRANJE –> LINK


Pravo glasa u Skupštini Udruge imaju samo redovni članovi Udruge.


Prijavnica za članstvo u FALA –> LINK – razlog članstva: redovno, pridruženo ili počasno

Sve ostale informacije putem e-maila: info@fala.hr ili na mob. 098 198 38 48