STATUT označava zbirku pravila i propisa o uređenju neke organizacije ili društva (npr. statut političke stranke, udruge, trgovačkog društva, i sl.), akt koji sadrži pravne norme kojima su uređeni odnosi neke organizacije. Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug jedinice, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova itd.

STATUT udruge FALA mozete procitati ovdje:

 STATUT udruge FALA.pdf