JAHANJE U FALA

U podsljemenskom zelenilu Zagreba (10 minuta od Ilice/okretište Črnomerec), upoznati ćete 7 konja koji su različitih pasmina. Udruga Fala je u vlasništvu svih konja koji žive i rade, spašni, otkupljeni ili kupljeni, odgojeni ili utrenirani od istih onih edukatora koji će vas voditi kroz vaš program pa tako, direktno, sudjelujete u njihovom liječenju, brizi i održavanju, ishrani, treninzima itd, svemu, što uključuje rad, trud, zalaganje i ljubav 365 dana u godini minimalno 12 sati dnevno često i više (+ ostale životinje na imanju, ništa manje zanimljive i šašave). Saznati ćete sve o našim životinjama iz prve ruke od onih koji su sa njima, do sada proveli SAMO 10 brzih i divnih  godina, a vjerujte nam, neke priče su nevjerojatne! Sa nama, vi možete stvarati svoje nevjerojatne priče!

7 pasmina konja u FALA:

❤ PUPA – Lipicaner – provjere znanja jahanja, program – edukacije, jahanje, tereni
❤ RAMBO – Haflinger – provjere jahanja, program – terapije konjima, edukacije, jahanje, tereni
❤ MATILDA – Haflinger/arap – provjere jahanja, program – terapije konjima, edukacije, jahanje, tereni
❤ AMBER – New forest pony – prepone, terapije konjima, jahanje, edukacije, tereni
❤ DINO – Hrvatski kasač – provjere, jahanje, edukacije, tereni
❤ MIŠKO – Mini pony Shetland za djecu do 10 godina – edukacije, osnove brige o konjima, jahanje za djecu do 15 kg

Više zanimljivosti o našim konjima i ostalim životinjama pročitajte na linku  fala životinje   🙂

PROGRAMI JAHANJA

Edukativni programi rekreativnog jahanja odnose se na djecu od minimalne starosti 6 godina (min. 20kg) do mladih i odraslih (max. 70 – 80kg ovisno o tjelesnoj građi). Jahači programi odvijaju se od utorka do nedjelje (uto-ned od 9:00-18h) u podnevnim i jutarnjim satima uz rezervaciju termina (ponedjeljkom se konji odmaraju). U udruzi je ZABRANJENO zadržavanje bez dozvole ili mimo korištenja nekog od programa udruge, hranjenje konja, pasa i mačaka te ostale aktivnosti koje nisu navedene u programima udruge! Maloljetnici moraju biti pod pratnjom i nadzorom roditelja – ŠTALSKI RED  (pravila ponašanja u/oko objekata udruge) istaknut je na vidljivom mjestu na samom ulazu u dvorište udruge. Zadržavamo pravo da vas zamolimo za udaljavanje od konja i objekata ako se ne pridržavate iznad, navedenih uvjeta.

Sudjelovanjem u programima i aktivnostima udruge izravno doprinosite održavanju, prehrani i brizi za svih 14 životinja na imanju. održavanju objekata i okoline Udruge, mogućnostima nabavke nove opreme i alata koje svakodnevno koristite itd. Hvala vam na tome.

NAPOMENA:
Uz definiran i  jasan plan rada i želje korisnika, edukatori vode dnevnik napretka svakog korisnika.

NUDIMO VAM

FALA KLINCOŠKOLICE: za najmlađe (djeca od 6 – 10 godina) *8h mjesečno/ nedjelja od 9:30h
Grupa do 4 djeteta
1x tjedno dupli sat – 2 x 45 min = 90 min- nedjeljom (definirani termini)
Priprema konja, jahanje,  edukativne radionice i raspremanja konja.
Ovaj program je namijenjen najmlađima, djeci koja će od najranije dobi uspostaviti odnos i kontakt sa konjima uz puno zabave i igre uz jahanje, te sukladno savladavanju programa u grupi, prerasti u jahače. Cilj programa je uspostava odnosa sa konjima, grupna-timska interakcija, usvajanje osnovnih znanja i modela odnosa sa konjima, razvoj osobnih kompetencija i emocionalno-socijalni razvoj svakog djeteta uz pomoć konja. Preporučujemo dolaske u kontinuitetu kako bi Vaše dijete usvajalo program sukladno dinamici grupe !
* 1 dolazak (90 min)= 200 kn/26.46 eur


FALA OSNOVNI PROGRAM JAHANJA/osnovna škola jahanja: djeca od 10 godina / mladi / odrasli
Samo u grupi do 3 jahača/početnici
1 sat traje = 90 minuta
do 10 h mjesečno
Prije početka osnovnog programa, odlučite koliko ćete sati (treninga) moći odraditi u mjesec dana, max. je 10 h (dolazaka) u mjesec dana. Nepotrebno je prethodno znanje jahanja, ovo su vam vjerojatno prvi susreti sa konjima i jahačom vještinom. U ovom programu savladavate osnove pristupa konjima i osnove jahanja. Program edukacija sadrži obaveznu teoriju i praksu: teorija (prijenos znanja iz FALA udžbenika, HKS udžbenika i usmeno), obavezne su provjere znanja teorije koje se računaju kao 1h, provode se u slučaju lošeg vremena, upoznavanje konja kao vrste itd., rad sa konjima sa poda (vaše ponašanje i kretanje hodom i kasom uz konja, osnove jahanja, hod i laki kas. 1 (jedan) sat uključuje edukatora, pripremu konja, trening jahanja i raspremanja konja. Osnovni program jahanja uglavnom se savladava do ili iznad 60h jahanja (treninga). Satovi se provode u svim vremenskim uvjetima, uključuju teoriju i rad u manježu. Edukacije uključuju mjesečnu članarinu. O Vašem napretku i angažmanu vodi se evidencija. Osnovni  program jahanja se provodi onoliko koliko je potrebno kako bi se ojačali individualni kapaciteti jahača i moglo krenuti na zahtjevnije zadatke- procjena trenera/ice.
*za članove i one koji to nisu
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48


FALA NAPREDNI PROGRAM JAHANJA:
Samo u grupi do 3 jahača, 8-10 termina mjesečno
1 sat = 90 minuta (definirani termini)
do 10 h mjesečno
Napredni program jahanja provodi se nakon završenog osnovnog programa jahanja, o tome odlučuje Vaš trener/ica. Napredni program sadrži: teoriju i praksu- hod – kas polusjedeći, laki, sjedeći, – kenter (galop). Program čine obavezna teorija i praktični treninzi: teorija (prijenos znanja iz FALA udžbenika, HKS udžbenika i usmeno), obavezne su provjere znanja teorije koje se računaju kao 1h, često se provode u slučaju lošeg vremena. 1 sat (trening jahanja) uključuje edukatora i edukativne materijale,  pripremu konja, trening jahanja i raspremanja konja. U ovom programu savladavate napredne pristupe konjima i jahanju. Više niste uplašeni, ne bojite se svih aktivnosti i kretanja vezanih uz konje, upravljate konjem sa sigurnošću. Jahanje postaje vještinom. Program se izvodi u manježu, otvorenim prostorima, tereni su obvezni – terensko jahanje u PP Medvednica. Napredni program jahanja provodi se onoliko koliko je potrebno kako bi se ojačali individualni kapaciteti jahača, ali po procjeni savladava se u minimalno 120 sati jahanja osim ako ste veliki talent pa nas iznenadite. Program se provodi u manježu, otvorenom prostoru i mini terenima do 30 min. O Vašem napretku i angažmanu vodi se evidencija.
*U napredni program jahanja mogu ući jahači iz drugih jahačih sredina, ali nakon 1 sata provjere znanja u FALA.
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48


FALA PRIPREME ZA JAHAČU DOZVOLU:
Treninzi min. 2 -3 x tjedno
do 12 h mjesečno
1 sat =90 minuta- u grupi (definirani termini, za individualno vidi= individualni sat)
Program se provodi nakon otprilike 120 sati jahanja, u ovom obliku edukacija. Program sadrži: teoriju i praksu – hod, kas, galop, podsljemenske terene, priprema ciljanog programa propisanog pravilnikom HKS-a (Hrvatskog Konjičkog Saveza) za polaganje jahače dozvole. Satovi uključuju edukatora i edukativne materijale, obavezne su provjere znanja teorije koje se računaju kao 1h, osnovnu opremu, pripremu konja, trening jahanja i raspremanja konja. U ovom programu postoji jasan cilj – polaganje jahače dozvole. Program se provodi u manježu, otvorenom prostoru, uvježbavanje programa za polaganje jah.doz. i  terenskim jahanjima u trajanju do 45 min. *U program priprema za jahaču dozvolu  mogu ući jahači iz drugih jahačih sredina, ali nakon 1 sata provjere znanja u FALA.
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48


FALA SAT PROVJERE: djeca od 10 godina / mladi / odrasli -uz najavu
1h = 60 minuta
Program se izvodi za one koji već imaju neka određena znanja i žele pristupiti nekom od naših programa. Ovo je individualni sat za provjeru vaših jahačih vještina. Sat uključuje edukatora, pripremu konja, trening jahanja i raspremanja konja. Nakon jahanja sa trenerom rekonstruirate svoj sat provjere te pronalazite rješenje za “probleme”, odnosno, na temelju prošlih iskustava kreirate svoju jahaču budućnost.
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48


FALA POJEDINAČNI SAT: djeca od 10 godina / mladi / odrasli
-nakon provjere jahanja uz plan rada
U grupi / 1h =90 minuta. (po dogovoru)
Teorija i praksa: hod, kas, kenter. Program za osobe sa prethodnim znanjem jahanja. Sat uključuje edukatora, pripremu konja, opremu, trening jahanja i raspremanja konja.
Program je namijenjen iskusnim jahačima koji žele poraditi na svojim jahačim vještinama, u grupi naprednih jahača. Program se provodi u manježu i otvorenom prostoru.
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48


FALA INDIVIDUALNI SAT: djeca od 10 godina / mladi / odrasli
1h = 90 minuta. (definirani termini)
Program se izvodi za one koji samostalno (nisu u grupi) sa trenerom žele poraditi na određenim problemima u jahanju, poboljšati svoja znanje ili jednostavno, žele imati svu pažnju trenera usmjerenu samo na sebe i svoju vještinu jahanja. U programu je uključen edukator, oprema za jahanje, priprema konja, trening i raspremanja konja i ostalo. Provodi se u: manježu, otvorenom prostoru, podsljemenskim terenima uz pratnju (nikada samostalno).
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48


FALA TERENSKO JAHANJE- tereni 
Pojedinačno ili grupa do 3 jahača.
Tereni po PP Medvednica mogući su za članove FALA, nakon pozitivne provjere znanja jahanja u FALA i/ili uz dokaz o položenom jahačem ispitu (jahača dozvola). Definirani termini ili uz dogovor.
90 min uključuje: opremanje i pripremu konja za teren, teren i raspremanje konja. Mi vas ne vodimo turistički po Sljemenu! Podsljemenski  tereni nisu za početnike ili osobe bez naprednog znanja upravljanja konjem, max. kilaža jahača je također definirana u tekstu iznad.
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48


PROGRAMI KOJI NE UKLJUČUJU JAHANJE/osobni razvoj i edukacije
(od 8 godina) – pojedinačno
1h = 45 min/ termini po dogovoru
Osnovne edukacije o ponašanju sa i pored konja, druženje sa konjima i timarenje, šetnje sa konjima, mini tereni uz konje. Program se provodi u kontinuitetu ili po nekoliko sati u jednom dolasku.
* Za dodatne informacije, cijene i rezervacije slobodno nas kontaktirajte  info@fala.hr   098/198-38-48
Provjerite ostalo na AKTIVNOSTI ili EDUKACIJE


 OSTALO

FALA -popularne šetnjice na konjima
Pojedinačno jahanje na konjima uz vođenje
 – samo nedjeljama
Djeca / mladi / odrasli – samo uz prethodnu najavu nekoliko dana unaprijed!
Jahanje po osobi izvodi se:
* isprobavanje (da li dijete/osoba hoće ili neće sjesti na konja)/ min. donacija=  25 kn/3.31 eur
* 10 min u manježu/ minimalna donacija po osobi = 50.00 kn/6.61 eur
(šetnjice uz vodiča/volontera – u manježu)
*30 min jahanja/ djeca i odrasli do 80 kg/minimalna donacija po osobi= 150 kn/19.84 eur
(vježbe ravnoteže na konju uz vodiča/ volontera i trenera u manježu +  mini teren- okolica Fale)

*Druženje sa konjima:  edukacija o konjima/šetnja konja/45 min – 150 kn/19.84 eur

*Druženje sa konjima: edukacija/timarenje konja/ jahanje/ 60 min= 200 kn/26.46 eur

*Druženje sa konjima: edukacija/timarenje konja/ šetnja sa konjem/jahanje /90 min= 250 kn / 33.07 eur


OSNOVNE INFO ❤

* Sva jahanja odvijaju se uz pomoć educiranih osoba i nadzor.
* Mjesečne članarine za stalne korisnike programa iznose 350,00 kn/46.30 eur, uključuju osiguranje termina, osnovnu opremu za jahanje, hranu i piće.

Cijene ponuđenih aktivnosti  isključivo su donacijske !  – LINK – 

OPREMA KOJU ĆETE KORISTITI:

  • engleska univerzalna sedla
  • treeless sedla
  • klasična uzda sa jednom ili dvostruko lomljenom (mekom) žvalom
  • bitless
  • neckrope itd.

 POTREBNA OPREMA

  • djeca do 12 godina – kaciga + zaštitni prsluk
  • djeca od 12 – 16 godina – kaciga
  • osobe od 16 godina pa nadalje – kaciga

Svu potrebnu opremu osigurava FALA osim: čepsi, rukavica, obuće i odjeće. Molimo, odjeću i obuću (u početku tenisice, a zatim čizme, gležnjače sa petom od 1 cm) prilagoditi vremenskim uvjetima.
Prije svih jahanja potpisujete (skrbnici, roditelji, osobe iznad 16 godina) “Izjavu o prihvaćanju odgovornosti“.

Za sve informacije možete nas kontaktirati u Udruzi, putem mobitela 098/ 198 3848, kontakt obrasca na web stranici ili na e – mail udruge info@fala.hr

Želimo Vam užitak u učenju komunikacije sa konjima i jahanju.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje


Posljednje vijesti