PROGRAM TERAPIJE KONJIMA

Udruga Fala terapije konjima izvodi od osnutka Udruge. Terapeuti, voditelji i volonteri koji izvode terapije konjima su osobe sa velikim iskustvom i posebnim edukacijama koje uključuju edukacije o odnosu i radu sa konjima i odnosu i radu sa korisnicima raznolike dobi i oštećenja. Terapije konjima provodimo kroz individualne pristupe problemima i oštećenjima korisnika. Terapije konjima ponekad ne uključuju jahanje, već se provode uz ili putem edukacijskih radionica o odnosu prema konjima i radu sa njima, a uključuju teoretski i praktični program.

Namijenjene su djeci (od 4 godine uz suglasnost roditelja), mladima (iznad 16 godina ne treba priložiti suglasnost roditelja) i odraslima (ovisno o tipu terapija) sa posebnim potrebama ili poremećajima:

ADHD sindrom
Autizam
Down syndrom
Govorne poteškoće
Lakši psihički poremećaji
Emocionalne poteškoće
Gluhe i nagluhe osobe
Slijepim i slabovidnim osobama
Osobama sa privremenim oštećenjima
* Ostala oštećenja …

* Prije uključivanja u terapije provodi se informativni razgovor voditelja terapija i korisnika o dosadašnjim iskustvima terapija konjima (ako ih je bilo), informacijama o povijesti oboljenja, očekivanjima korisnika i ostalo.
Terapije se sa maloljetnima isključivo održavaju u manježu uz stručni nadzor voditelja programa, uz 1 vodiča konja te 1 ili 2 osobe kao pratnja (volonteri udruge ili roditelj), ovisno o potrebama korisnika/ce o čemu odlučuje voditelj terapija.

* Određene terapije (mladi i odrasli) mogu se izvoditi u dvorišnom prostoru ili okolici, a ne uključuju jahanje. Prije početka prvog seta terapija, obavezno se potpisuje “Izjava o prihvaćanju odgovornosti“. Trajanje pojedine terapije traje do 45 min, ovisno o koncentraciji i mogućnostima korisnika, a provode se kontinuirano minimalno 4 x mjesečno (4 termina).
Prijavljujući se za terapije, obavezno je donijeti povijest bolesti te ponajprije, konzultirati se sa liječnikom (molimo ponijeti preporuku).

* * *

Program terapija izvodi se minimalno 4x mjesečno u grupama po 3 korisnika.

1 sat terapija = 45 minuta

1 korisnik – 4 termina, uključena mjesečna članarina = 600,00 kn

1 terapija pojedinačno/jedan termin = 200,00 kn

Cijene terapija su isljučivo donacijske!

Mjesečna članarina za stalne korisnike terapija konjima iznosi 100,00 kn, osigurava termin i mjesto korisnika, boravak na imanju, hranu i piće.

Izvoditeljica programa terapija: Jelena Krmpotić.

Za sve informacije možete nas kontaktirati u Udruzi, putem mobitela 098/ 198 3848, kontakt obrasca na web stranici ili na e – mail udruge info@fala.hr

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje


Posljednje vijesti