FALA VOLONTERI

ŠTO JE VOLONTIRANJE?

Volonterstvo (dobrovoljni/dragovoljni rad) jedan je od kamena temeljaca civilnog društva jer oživljava najplemenitija stremljenja čovječanstva: zauzimanje za mir, slobodu, mogućnost izbora, sigurnost i pravičnost za sve ljude. Volontiranje doprinosi samom volonteru/ki u vidu osobnog rasta, razvoja socijalnih vještina te aktivnog društvenog sudjelovanja.

U FALI o konjima i drugim životinjama brinemo 365 dana u godini, oni se ne mogu “ugasiti” kada je nama hladno, loše vrijeme ili prevruće. Svakodnevno ih se čisti, nadgleda i prati, trenira i biva sa njima jer su oni živa bića sa cjelodnevnim i individualnim potrebama, koja nam pomažu kreirati skladan i uravnotežen svijet međusobne suradnje, ljubavi  i pomoći. Nihova uloga je nezamjenjiva u provedbama svih naših aktivnosti koje su namijenjene korisnicima raznolikih potreba i afiniteta, a one ponajprije uključuju rad sa djecom i mladima.

❤️Najmanji čin dobrote vrijedi više od najveće namjere. – Khalil Gibran❤️


Sukladno 12 godišnjem radu sa volonterima, kreiranju volonterskih i dr. aktivnosti te programa namijenjenih raznim afinitetima korisnika volonterskih aktivnosti, 11 godišnjoj suradnji sa VCZ , našim dosadašnjim iskustvima i vremenu koje posvećujemo razvoju specifičnih vještina volontera u nastavku pročitajte MODELE  i PROGRAME volontiranja u udruzi FALA.

MODELI VOLONTIRANJA

PROGRAMI VOLONTIRANJA

ZAKON O VOLONTERSTVU

DOKUMENTI:
Prijavnica za volontiranje
Izjava o prihvaćanju odgovornosti
Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

Provjera znanja –> LINK
Volonteri mogu postati pridruženi ili redovni članovi –> LINK

 FALA – Izvjesce mdomsp. za 2022.g. –> Popis svih organizatora –> LINK


Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati u FALA , popratiti naše volonterske programe na VCZ-u  ili nam se javiti putem e-maila: volonteri@fala.hr

 * * *