Terapije konjima

Terapije konjima

Često se susrećemo sa počecima, nekim novim izazovima i nekim novim stremljenjima. Baš ta sunčana jutra učine dane i tjedne posebnima, punim smijeha i iskrene radosti.  Svako dijete koje nam se pridruži prolazi kroz individualizirani program u kojem određujemo ciljeve i aktivnosti za što je prvenstveno potrebno razmijevanje, znanje i disciplina svih sudionika, kao i posebno trenirani konji. U našim programima često se pojave  psi, mace i Jarac Žorž, koji nakon terapija jahanjem, postaju pravi prijatelji, te se često ostajemo družiti i promatrati naše štićenike u druženju sa prirodom.

Sa autističnom djecom prolazimo vrlo specifične i individualizirane vježbe na konjima koje usmjeravaju pažnju djece i njihov fokus na određeni zadatak ili u početku samo pratimo kretanje konja i kontroliramo disanje, opuštamo se, osjećamo kretnje konja i slušamo cvrkute ptica (ponekad uz glazbu), slušamo prirodu oko nas i žmirimo. Nakon toga slijede sve kompleksniji ali i zabavni zadaci koji djetetu omogućuju bolju motoriku i razvijaju spretnost, svjesnost o prostoru, odnosima i komunikaciji, razvijamo samopouzdanje i samokontrolu, strpljenje i koncentraciju.

terapije 3

Sa djecom sa Down sindromom prolazimo kroz specifične i individualizirane vježbe na konjima koje direktno utječu na emocionalnu strukturu djeteta, motoriku, ravnotežu, svjesnost o sebi i okolini. U početku, olakšavamo i pomažemo put ka povezanosti dijete i konj, a zatim djetetovu pažnju usmjeravamo na okolinu pritome ne oduzimajući, osnovni taktilni i emocionalni kontakt  sa konjem kao i sa prisutnim roditeljima.

Kao sudionici u terapijama konjima, često, postajemo i mi sami, kao terapeuti, pratnja ili vodiči, svjesnijima sebe, svjesni bića za koja snosimo odgovornost i nosimo emocije, tako, zatvarajući svaki krug terapije kroz neizostavan elemet ushita, sreće, jedinstva… ljubavi. Veselimo se i iskreno uživamo u svakom danu provedenom sa vama 🙂 .

info@fala.hr