Od slobode do ljubavi prema čovjeku i terapijama konjima

Od slobode do ljubavi prema čovjeku i terapijama konjima

Konji u FALI svaki dan u planiranom dnevnom rasporedu, imaju mogućnost provesti slobodno vrijeme na način koji oni žele. To znači: puno slobodnog vremena! U FALI imamo 7 konja, a svi obzirom na dob, pasminu, edukaciju, temperament, kilažu itd., obavljaju svoje “zadatke” sa ljudima. Njihovi zadaci ponajprije ovise o nama koji ih svakodnevno pratimo, te na kraju o broju i vrsti  korisnika naših projekata i programa .

Slobodno vrijeme... :)
Slobodno vrijeme… 🙂

Oni svojim slobodnim vremenom nadomještaju stres, manjak znanja, strah ili nesigurnost itd., koje korisnici nenamjerno prenose u njihove živote. Dobar konj  nije konj koji je “prisiljen” raditi nešto što ne želi, dobar konj je onaj konj kojeg smo naučili da prepoznaje svoju svrhu (onu koju smo mu mi namijenili) i za to biva (ili mora biti) nagrađen našim: razumijevanjem, pažnjom, brigom, znanjem i općenitim prepoznavanjem potreba koje su uglavnom povezane  sa našim očekivanjima ili željama.

Da bismo imali 7 konja koji svi prepoznaju naše potrebe i želje, mi moramo naučiti kako što bolje i kvalitetnije prepoznati njihove potrebe i želje, te to svakodnevno radimo. Poznajete li uzrečicu: ” Ustao je na lijevu nogu!” ?

… Ponekad se to događa i konjima. Nisu svaki dan jednako dobri, nisu svaki dan jednako aktivni: ponakad ih smetaju  muhe, ponekad obadi, ponekad imamo neke ozljede koje su jednostavne ali smetaju, ponekad … nisu dobre volje, a ponekad im se nešto ne da! Konji nisu mašine… pa ipak… Od svakog konja očekujemo i tražimo da je pored djeteta ili sa djetetom na sebi,  uvijek miran i staložen! Korištenje konja za  terapije konjima iziskuje veliki trud trenera i svakodnevni rad sa konjima, kako bismo u većini situacija mogli predvidjeti većinu ili gotovo sve njihove reakcije. To znači da ih moramo jako dobro upoznati ili poznavati, provoditi vrijeme sa njima, trenirati ih i na kraju vjerovati im, kako bismo svi zajedno mogli našim najdelikatnijim osobama i djeci pružiti sigurnost i povjerenja: u nas i u njih.

Ljubav i strpljenje u cijelom procesu igraju najvažniju ulogu. Niti mi niti oni nikada nećemo i ne možemo biti savršeni, no potraga za savršenstvom donosi dobre vijesti: stalnu potragu za boljim i širim razumijevanjem u svakodnevnim aktivnostima …. više standarde u  komunikaciji i zajedničkom suživotu, kako za nas tako i za njih!