JAHANJE U FALA


U podsljemenskom zelenilu Zagreba (10 minuta od Ilice/okretište Črnomerec), upoznati ćete 6 konja koji su različitih pasmina. Udruga Fala je u vlasništvu svih konja koji žive i rade u Udruzi.

U radnom prostoru udruge (prostori gdje konji pasu, rade i  borave)  ZABRANJENO je približavanje/zadržavanje bez dozvole, hranjenje, fotografiranje – konja, pasa i mačaka te ostale aktivnosti za koje niste zatražili dopuštenje od prisutnih osoba (ako nikoga nema, PRAVILA su ista) ! Maloljetnici moraju biti pod pratnjom i nadzorom roditelja – VIDI – ŠTALSKI RED i obavijesti na boxevima (pravila ponašanja u/oko objekata udruge). Sve informacije  istaknute su na vidljivom mjestu na samom ulazu u dvorište udruge.

Zadržavamo pravo da vas zamolimo za udaljavanje od konja i objekata ako se ne pridržavate iznad istaknutih PRAVILA.

6 KONJA udruge FALA:

❤ PUPA – Lipicaner – provjere znanja jahanja, program – edukacije, jahanje, tereni
❤ RAMBO – Haflinger – provjere jahanja, program – terapije konjima, edukacije, jahanje, tereni
❤ MATILDA – Haflinger/arap – provjere jahanja, program – terapije konjima, edukacije, jahanje, tereni
❤ AMBER – New forest pony – prepone, terapije konjima, jahanje, edukacije, tereni
❤ DINO – Hrvatski kasač – provjere, jahanje, edukacije, tereni
❤ MIŠKO – Mini pony Shetland za djecu do 10 godina – edukacije, osnove brige o konjima, jahanje za djecu do 15 kg

Više zanimljivosti o našim konjima i ostalim životinjama pročitajte na linku FALA životinje  🙂

PROGRAMI JAHANJA

Edukativni programi rekreativno-sportskog jahanja odnose se na djecu, mlade i odrasle osobe (max. 75 – 80kg ovisno o tjelesnoj građi i iskustvu jahača). Jahači programi odvijaju se od utorka do nedjelje (utorak-nedjelja) u podnevnim ili jutarnjim satima  po dogovoru, uz rezervaciju termina (ponedjeljkom se konji odmaraju, NE RADE).

NAPOMENA:
Uz definiran i  jasan plan rada i želje korisnika, edukatori vode dnevnik napretka svakog korisnika.

NUDIMO VAM

FALA KLINCOŠKOLICE:
– za najmlađe (djeca od 6 – 10 godina)
*8h mjesečno/ svaka nedjelja od 10:00 h
Grupa= broj djece koja su u grupi određuje voditelj sukladno programskoj dinamici.
1x tjedno dupli sat – 2 x 45 min = 90 min/ 27 eur/203,43 kn
Priprema konja, jahanje,  edukativne radionice i raspremanja konja.
Ovaj program je namijenjen najmlađima, djeci koja će od najranije dobi uspostaviti odnos i kontakt sa konjima uz puno zabave i igre uz jahanje, te sukladno savladavanju programa u grupi, prerasti u jahače. Cilj programa je uspostava odnosa sa konjima, grupna-timska interakcija, usvajanje osnovnih znanja i modela odnosa sa konjima, razvoj osobnih kompetencija i emocionalno-socijalni razvoj svakog djeteta uz pomoć konja. Preporučujemo dolaske u kontinuitetu kako bi Vaše dijete aktivno i brzo usvajalo ovaj program !


FALA OSNOVNI PROGRAM JAHANJA:
– djeca od 10 godina / mladi / odrasli
Samo u grupi do 3 jahača/početnici/ mjesečno
1 sat = 90 minuta
*Prije početka osnovnog programa škole jahanja, odlučite koliko ćete sati (treninga) moći pohađati mjesečno – minimum je 8 termina mjesečno.

Ovaj program namijenjen je aposlutnim početnicima. Kako biste napredovali i postajali samostalnim jahačima, potrebna su minimalno 2 treninga tjedno. Nepotrebno je prethodno znanje jahanja, ovo su vam vjerojatno prvi susreti sa konjima i jahačom vještinom. U ovom programu savladavate osnove pristupa konjima i osnove jahanja. Program edukacija sadrži obaveznu teoriju i praksu: teorija (prijenos znanja iz FALA udžbenika, HKS udžbenika i usmeno). Obavezne su provjere znanja teorije koje se računaju kao 1h (1 trening).  Edukacije se provode i u slučaju lošeg vremena. U osnovnom programu učite: osnove kretanja uz konje, korištenje opreme u radu sa konjima, osnove jahanja, hod i laki kas u manježu. 1 (jedan) sat uključuje edukatora, pripremu konja, trening jahanja i raspremanje konja. Osnovni program jahanja uglavnom se savladava individualnim tempom. Satovi se provode u svim vremenskim uvjetima, uključuju teoriju, rad sa konjima u manježu, bliže jahače terene ovisno o stupnju znanja. O Vašem napretku i angažmanu vodi se evidencija. Osnovni  program jahanja se provodi onoliko koliko je potrebno kako bi se ojačali individualni kapaciteti jahača i moglo krenuti na zahtjevnije zadatke- procjena voditelja programa.

Edukacije uključuju mjesečnu članarinu ukoliko se odlučite na višemjesečni program opisan iznad.
Mjesečna članarina iznosi 14 euro /105.48 kn+ svaki sat mjesečno = 20 euro/150,69 kn (minimum 8 sati mjesečno)
* Za dodatne informacije  slobodno nas kontaktirajte na info@fala.hr ili br. mob.  098/198-38-48


FALA NAPREDNI PROGRAM JAHANJA i PRIPREME ZA JAHAČU DOZVOLU:
djeca od 10 godina / mladi / odrasli
Samo u grupi do 3 jahača/ 8-10 h mjesečno
1 sat = 90 minuta (definirani termini)
Napredni program jahanja i pripreme za jahaču dozvolu provodi se nakon završenog osnovnog programa jahanja.
Program sadrži: teoriju i praksu- hod – kas polusjedeći, laki, sjedeći, – kenter (galop). Program čine obavezna teorija i praktični treninzi: teorija (prijenos znanja iz FALA udžbenika, HKS udžbenika i usmeno), obavezne su provjere znanja teorije koje se računaju kao 1h. 1 sat (trening jahanja) uključuje edukatora i edukativne materijale,  pripremu konja, trening jahanja i raspremanja konja. U ovom programu savladavate napredne pristupe konjima i jahanju. Više niste uplašeni, ne bojite se aktivnosti i kretanja vezanih uz konje, upravljate konjem sa sigurnošću. Jahanje postaje vještinom. Program se izvodi u manježu, otvorenim prostorima, tereni su obvezni – terensko jahanje u PP Medvednica. Napredni program jahanja provodi se onoliko koliko je potrebno kako bi se ojačali individualni kapaciteti jahača, po procjeni voditelja. Program se provodi u manježu, otvorenom prostoru, uvježbavanje i savladavanje programa za polaganje jah.dozvole. Polaganje za jahaču dozvolu NIJE uvjet za sudjelovanje u naprednom programu jahanja ali način rada i količina treninga su isti. O vašem napretku i angažmanu vodi se evidencija.

* program se izvodi uz članarinu 14 euro/105.48 kn mjesečno (članovi udruge) + svaki sat mjesečno= 25 euro/188,36 kn (minimum 8 sati mjesečno)
*U napredni program jahanja mogu ući jahači iz drugih jahačih sredina, ali samo nakon 1 sata provjere znanja jahanja u FALA.
* Za dodatne informacije  slobodno nas kontaktirajte na info@fala.hr ili br. mob.  098/198-38-48


FALA SAT PROVJERE ZNANJA: -uz dogovor i najavu
– djeca od 10 godina / mladi / odrasli/volonteri/ sa iskustvom (druge udruge- k.klubovi)
1h = 90 minuta/ (samo 1 korisnik i voditelj)
Program se izvodi za one koji već imaju neka određena znanja i žele pristupiti nekom od naših programa, uključujući napredno volontiranje u programima koji uključuju rad sa djecom. Provjera znanja provodi se uz provjeru teorije (znanja o konjima, odnosa sa konjima, osnovne i napredne radnje uz i sa konjima, znanje o opremi konja i jahanje itd.) i provjeru vaših jahačih vještina ukoliko se provjera odnosi na vaše uključivanje u napredni program jahanja u FALA (pripreme za jahaču dozvolu ili pojedinačni treninzi). Sat uključuje edukatora, pripremu konja, trening jahanja i raspremanja konja, sami ste 1 na 1. Nakon sata provjere sa voditeljem procjenjujete svoje znanje te na temelju iskustva provjere, kreirate svoju jahaču ili drugu budućnost u FALI.
= 34 Euro/256,17 kn /izvodi se samo jednom/ 1 dolazak ili termin
* Za dodatne informacije  slobodno nas kontaktirajte na info@fala.hr ili br. mob.  098/198-38-48


FALA POJEDINAČNI SAT: -uz dogovor i najavu -nakon provjere znanja jahanja
– djeca od 10 godina / mladi / odrasli
1h =90 minuta (u grupi)
Teorija i praksa: hod, kas, kenter. Program za osobe sa prethodnim znanjem jahanja. Sat uključuje edukatora, pripremu konja, opremu, trening jahanja i raspremanja konja.
Program je namijenjen iskusnim jahačima koji žele poraditi na svojim jahačim vještinama, u grupi naprednih jahača.
Program se provodi u manježu i otvorenom prostoru.
90 min/1h = 25 euro/188,36 kn
* Za dodatne informacije  slobodno nas kontaktirajte na info@fala.hr ili br. mob.  098/198-38-48


FALA INDIVIDUALNI SAT:
– djeca od 10 godina / mladi / odrasli
1h = 90 minuta – samo vi i trener (definirani termini)
Program se izvodi za one koji samostalno (nisu u grupi) sa trenerom žele poraditi na određenim problemima u jahanju, poboljšati svoja znanje ili jednostavno, žele imati svu pažnju trenera usmjerenu samo na sebe i svoju vještinu jahanja. U programu je uključen edukator, oprema za jahanje, priprema konja, trening jahanja 60 min, raspremanja konja i ostalo (računamo na to da znate pripremiti konja za jahanje ili ga raspremiti nakon jahanja,  u 30 min). Korisnici su članovi FALE ili jahači iz drugih jahačih klubova ili sredina (ovi drugi, nakon jednog sata provjere vještine jahanja).
Program se provodi u: manježu, otvorenom prostoru, podsljemenskim terenima uz pratnju (nikada samostalno).
90 min= 34 euro/256,17 kn
* Za dodatne informacije  slobodno nas kontaktirajte na info@fala.hr ili br. mob.  098/198-38-48


FALA TERENSKO JAHANJE- tereni-nakon provjere znanja
Pojedinačno ili grupa do 3 jahača.
90 min/ 60 min teren
Tereni po PP Medvednica mogući su za članove FALA, nakon pozitivne provjere znanja jahanja u FALA i uz dokaz o položenom jahačem ispitu (jahača dozvola). Definirani termini ili uz dogovor.
90 min uključuje: opremanje i pripremu konja za teren, terensko jahanje i raspremanje konja. Mi vas ne vodimo turistički po Sljemenu! Podsljemenski  tereni nisu za početnike ili osobe bez naprednog znanja upravljanja konjem, max. kilaža jahača je također definirana u tekstu iznad.
90 min/60 min teren = 34 euro/256,17 kn
* Za dodatne informacije  slobodno nas kontaktirajte na info@fala.hr ili br. mob.  098/198-38-48


❤️EDUKACIJE KAO POKLON❤️ (ročkasi uz edukacije i ostalo) –> vidi LINK

PROGRAM za osobni razvoj i edukacije o konjima
(od 8 godina) – pojedinačno
*termini po dogovoru
45 min= 25 euro/188,36 kn (druženje sa konjima, timarenje, osnovne edukacije)
60 min= 35 euro/263,71 kn (druženje sa konjima, timarenje, osnovne edukacije +osnove jahanja)
* Za dodatne informacije  slobodno nas kontaktirajte na info@fala.hr ili br. mob.  098/198-38-48
Provjerite ostalo na AKTIVNOSTI ili EDUKACIJE


 OSTALO

FALA -popularne šetnjice na konjima – samo uz prethodnu najavu nekoliko dana unaprijed!
Jahanje  na konjima uz vođenje izvodi se u slobodnim terminima udruge ili vikendima.
Jahanje po osobi:
* isprobavanje do 5 minuta (da li dijete/osoba hoće ili neće sjesti na konja) – min. donacija= 5 euro/37.67 kn
(možda i nećete sjesti na konja, no mi smo sebe i  konja pripremili za rad)
* 10 minuta jahanja u manježu/ minimalna donacija po osobi = 10 euro/75,35 kn
(opušteno sjedenje na konju uz vodiča i pratnju /1-2 volontera)
*30 min jahanja/ djeca i odrasli do 80 kg/minimalna donacija po osobi (opušteno jahanje na konju i prilagođen program na konju)=min. donacija= 30 euro/226,04 kn
Rođendanska i ostala jahanja koja nisu u našoj organizaciji (korištenje samo radnog prostora): najam 2 konja i jahanje: 25 euro/188,36 kn  po osobi /trajanje 30 min (jahanje uz vodiča i pratnju /1-2 volontera)

Snimanja (foto/video/Tv itd.) koji nisu predviđeni programima udruge ili ne doprinose njezinom razvoju:
1. Najam 1 konja = minimalna donacija iznosi 100 euro/753,45 kn (1h=45 min)
2. Edukacija 1 jahača i jahanje= minimalna donacija iznosi 50 euro/376,73 kn (1h=45 min)
Za sve ostale kombinacije i ideje zatražite ponudu na : info@fala.hr ili mob: 098 198 38 48 od 14 do 18 h


OSNOVNE INFO ❤

* Sva jahanja odvijaju se uz nadzor voditelja.
Mjesečne članarine za stalne korisnike programa osiguravaju: siguran termin po dogovoru, edukatora, osnovnu i naprednu opremu za jahanje, hranu, piće i ostalo.

Cijene ponuđenih aktivnosti  isključivo su donacijske !  – LINK – 
* sukladno fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro, a kojega je odredilo Vijeće Europske unije 12. srpnja 2022.

OPREMA KOJU ĆETE KORISTITI:

  • engleska univerzalna sedla
  • treeless sedla
  • klasična uzda sa jednom ili dvostruko lomljenom (mekom) žvalom
  • bitless
  • neckrope itd.

 POTREBNA OPREMA:

  • djeca do 12 godina – kaciga + zaštitni prsluk (osigurava FALA)
  • djeca od 12 – 16 godina – kaciga (osigurava FALA)
  • osobe od 16 godina pa nadalje – kaciga (osigurava FALA)

Svu potrebnu jahaču opremu osigurava FALA osim: čepsi, rukavica, obuće i odjeće. Molimo, odjeću i obuću (u početku tenisice, a zatim čizme, gležnjače sa petom od 1 cm) prilagoditi vremenskim uvjetima.
Prije svih jahanja potpisujete (skrbnici, roditelji, osobe iznad 16 godina) “Izjavu o prihvaćanju odgovornosti“.

Za sve informacije možete nas kontaktirati u Udruzi, putem mobitela 098/ 198 3848 ili na e – mail udruge info@fala.hr

Želimo Vam užitak u učenju komunikacije sa konjima i jahanju.

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje


Posljednje vijesti

Obavijest

Sve vijesti
Poštovani korisnici ! Ukoliko ste nam poslali upit na e-mail: info@fala.hr i niste dobili odgovor u roku od 24h, molimo provjerite vašu neželjenu poštu ili spam. Promijenite postavke vašeg poslužitelja. Za sve informacije u vezi ...pročitajte više