Konjički kamp

Od slobode do ljubavi prema čovjeku i terapijama konjima

Konji u FALI svaki dan u planiranom dnevnom rasporedu, imaju mogućnost provesti slobodno vrijeme na način koji oni žele. To znači: puno slobodnog vremena! U FALI imamo 7 konja, a

Saznaj višeOd slobode do ljubavi prema čovjeku i terapijama konjima